2022-06-23

Andra implantationen på djur sker 6 juli

Pressmeddelande 2022-06-23

I början av månaden genomfördes den första i en serie implantationer på får för att testa den nyutvecklade kliniska versionen av Realhearts artificiella hjärta. Nu är det klart att nästa operation kommer att äga rum den 6 juli.

Implantationerna genomförs i ett djurlabb i Belgien av tre erfarna hjärtkirurger: dr Dilek Gürsoy, dr Joeri van Puyvelde och professor Bart Meyns. Det är främst kirurgernas och laboratoriets tillgänglighet som avgör när den kan genomföras. Ett operationstillfälle den 6 juli är nu bekräftat och förberedelser pågår.

Detta blir den andra implantationen av den kliniska versionen av Realheart® TAH – alltså den version som så småningom ska användas på människa i kliniska prövningar som väntas inledas 2024.

– Vi känner oss väldigt nöjda efter den förra operationen. Kirurgteamet lyckades implantera pumpen på lite drygt 2 timmar vilket är en oerhört viktig faktor för patientens chanser att överleva. Pumpen presterade optimalt och våra förväntningar inför nästa tillfälle är mycket höga, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.