2019-08-27

Azad Najar, vd för Realheart intervjuas efter andra kvartalets delårsrapport

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrkammarhjärta och ska hjälpa de 98 procent av alla hjärtsviktspatienter som inte har möjlighet att få ett donerat mänskligt organ. I intervjun kommenterar vd Azad Najar halvårsrapporten och berättar om kommande aktiviteter.

Se intervjun här:  https://youtu.be/SqTWRdYZ6Pk