2022-02-24

Christer Norström tillförordnad styrelseordförande i Realheart

Christer Norström, född 1961, utses till tillförordnad ordförande i styrelsen för Realheart, där han varit ordinarie ledamot sedan 2021. Han ersätter tidigare styrelseordföranden Göran Hellers som nyligen gått bort, vilket meddelats tidigare.

Christer Norström har lång erfarenhet såväl från den akademiska världen som från näringslivet.

Han har en doktorsexamen i teknik samt är docent i mekatronik och professor i datorteknik.

Christer Norström är för närvarande vd för ABB Industrigymnasium samt medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har även styrelseuppdrag i Prindit samt Västerås marknad & näringsliv AB.

Han har tidigare varit vd för RISE Research Institutes of Sweden.