2023-02-09

Dr. Azad Najar huvudtalare vid öppnandet av AI-kongress i Kairo

Pressmeddelande 2023-02-09

Realhearts grundare, innovatör och numera medicinska chef Azad Najar, hade i början av året äran att, i egenskap av huvudtalare, presentera bolagets artificiella hjärta vid en kongress i Kairo. Kongressen hade huvudtemat Artificiell Intelligens (AI) och arrangerades av ungdoms- och idrottsministeriet.

– Vi är väldigt glada över att kunskap om vårt artificiella hjärta har nått ut till så många delar av världen, framför allt till Mellanöstern, där det sker väldigt få hjärttransplantationer, vilket gör att i princip samtliga patienter med hjärtsvikt, oavsett ålder, dör av sjukdomen. Medelåldern hos hjärtsviktspatienterna är också ca 10 år yngre än i västvärlden. Det bor cirka 100 miljoner människor i Mellanöstern, varav i Kairo ungefär 10 miljoner. Realheart har potential att rädda liv och förbättra livskvaliteten för de drabbade, särskilt viktigt där människor insjuknar tidigare och borde ha många år kvar att leva säger Dr. Azad Najar.

Intresset för Realheart och Azad Najars innovationsarbete är sedan länge uppmärksammat och känt i Mellanöstern och nu fick Azad chansen att ännu en gång berätta om bolagets artificiella hjärta för en intresserad publik.

Kongressen samlade 125 deltagare från 25 länder och riktade sig framför allt till unga forskare inom tillämpad artificiell intelligens, bland annat inom vård och hälsa. Azad Najar presenterad sina tankar om hur AI kan komma att användas i artificiella organ i framtiden. Specifikt diskuterade han hur AI kan bidra till ökad patientsäkerhet hos hjärtpumpspatienter.

– Realheart® TAH regleras automatiskt med ett avancerat styrsystem. Styrsystemsystemet baseras på input från sensorer som känner av mängden blod som rinner tillbaka till hjärtat och kan därmed styra så att rätt mängd blod pumpas ut från Realheart® TAH’s kammare. Styrsystemet genererar en stor mängd data och vi har sedan drygt ett år tillbaka börjat undersöka hur AI skulle kunna användas för att tidigt kunna detektera olika komplexa tillstånd som eventuellt kan uppstå, berättar Azad Najar.

I samtliga studier som bolaget har genomfört, har systemet visat på stor effektivitet och noggrannhet i den automatiska blodflödesregleringen. Realheart® TAH är ett av de mest avancerade styrsystem som finns för artificiella hjärtan. Styrsystemets avancerade regleralgoritm gör att det konstgjorda hjärtat möter kroppens blodbehov genom att justera samma faktorer som det mänskliga hjärtat gör, inklusive puls och slagvolymen, men även hur blodflödet till lungorna och till kroppen ska balanseras.