2021-07-05

Dr Fresiellos presentation från ASAIO-konferensen finns nu tillgänglig

I arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrakammarhjärta samarbetar Realheart med en rad internationella forskare. En är Dr Libera Fresiello vid Katholieke Universiteit Leuven, som nyligen presenterade sina resultat vid en medicinsk konferens i Washington DC. Hennes presentation (https://www.youtube.com/watch?v=Rcx6Zk7LW4E) finns nu tillgänglig på Realhearts webbplats och på Youtube.

Det var vid American Society of Artificial Internal Organs i Washington DC 10-12 juni som Dr Libera Fresiello presenterade resultaten från tester av Realheart TAH i en hybridsimulator – en modell av människans blodomlopp, där man kan studera i detalj hur produkten interagerar med människokroppen i en rad olika scenarier.

Projektet omfattar tester av förmakstrycksensorerna i kombination med den automatiska algoritmen i styrenheten, och genomförs med bidrag från Vinnovas Medtech4Health-satsning.

Dr Fresiellos presentation finns här: https://www.youtube.com/watch?v=Rcx6Zk7LW4E

Vid samma konferens gav Realhearts doktorand vid University of Bath, Joseph Bornoff, en posterpresentation med en uppdatering av ett pågående datorsimuleringsprojekt, som kommer att presenteras i mer detalj vid European Society of Biomechanics årliga möte i Milano 11-14 juli.

Dr Fresiellos detaljstudie av Realheart TAH visar att produkten producerar ett pulserande blodflöde som kan justeras med slagvolymen och pulsen, samt att de båda halvorna pumpar oberoende av varandra baserat på förmakstrycket för att skapa en höger/vänster balans. Det är viktigt för oss att få detta bekräftat och presenterat av en internationellt känd hjärtpumpsforskare eftersom det bidrar till att öka förtroendet och intresset för vår produkt och vårt varumärke, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

För ytterligare information kontakta:
Ina Laura Perkins, vd, +46 70-406 49 21 eller inalaura.perkins@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.