2023-05-15

EIC Fund investerar i Scandinavian Real Heart AB

Pressmeddelande 2023-05-15

Realheart får bekräftelse på en första investering från EIC på upp till 3,5 MEUR.

Idag har vi nöjet att meddela att European Innovation Council (EIC) Accelerator avser att göra en initial investering på upp till 3,5 MEUR, motsvarande cirka 39 MSEK, som en del av Realhearts nästa investeringsrunda. Investeringen innebär att EIC anser att Realhearts konstgjorda hjärta är banbrytande och har potential att reformera sjukvården för hjärtsviktspatienter. En formell bekräftelse väntas inom kort.

EIC är en av Europas ledande finansiärer av innovativa företag som förväntas bli globala ledare på sina marknader. EIC Accelerator är ett program som stöder noggrant utvalda företag med både finansiering och tjänster för att påskynda utveckling och marknadsinträde. Urvalet av företag grundar sig på en bedömning av innovationens banbrytande karaktär, uppskalningspotential och med risknivåer som är för höga för enbart privata investerare.

Investeringen i Realheart är villkorad av följande:

– Investeringen är en saminvestering med nya och befintliga aktieägare.

– Att EIC:s totala ägande inte överstiger 20 procent av företaget efter att investeringen har slutförts.

Realheart har tidigare uppgett att det kommer att behövas ytterligare cirka 40 MEUR för att nå marknaden med sitt konstgjorda hjärta (TAH). Den första EIC-investeringen på upp till 3,5 MEUR tillsammans med efterföljande investeringar, som beroende på framtida milstolpar kan uppgå till högst 15 MEUR (följ denna länk), kommer därför att täcka en betydande del av detta belopp i framtida emissioner.

"För Realheart är det en stor ära att bli utvald av EIC som investeringsmottagare. Vi är glada att EIC ser vår potential och att de vill vara en del av vår fortsatta tillväxt och utveckling", säger Ina Laura Perkins, VD för Realheart.

Realheart befinner sig för närvarande i prekliniska studier och räknar med att starta kliniska studier 2024.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.