2020-12-02

Filmad intervju om Realhearts kvartalsrapport

Med anledning av Realhearts senaste kvartalsrapport blev vd Azad Najar intervjuad av Insight Direkts Kajsa Söderberg.

Azad redogör för framstegen som gjorts under Coronapandemin då man bland annat arbetat med att stärka patientsäkerheten i det artificiella hjärtat, samt hur bolaget är i fas med sin utvecklingsplan. Han förklarar också hur Realhearts rekrytering av amerikanska experter förstärker nätverket på en av de viktigaste marknaderna och ska leda till såväl bättre kliniska studier på människa som en säkrare lansering av den färdiga produkten.

Se den sex minuter långa intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=LqEUsy9Ain4