2017-11-06

Flaggningsmeddelande

Scandinavian Real Heart AB (Real Heart eller Bolaget) meddelar att Bolagets näst största aktieägare, Gunnar Nihlén genom sitt närstående bolag, i samband med den genomförda företrädesemissionen har minskat sitt aktieinnehav från 10,51% till 8,45%

Scandinavian Real Hearts näst största aktieägare, Gunnar Nihlén har tecknat 5 450 st aktier i Bolaget i samband med företrädesemissionen och flaggar härmed för sitt minskade ägande i Bolaget genom Frontus AB. Före företrädesemissionen ägde Gunnar Nihlén 1 172 449 aktier motsvarande 10.51% av kapital och röster och efter företrädesemissionens genomförande äger Gunnar Nihlén 1 177 899 aktier motsvarande 8, 45% av kapital och röster.