2017-12-12

Gunnar Nihlén har utökat sitt innehav

Gunnar Nihlèn (person i ledande ställning i Real Heart) har utökat sitt aktieinnehav i Scandinavian Real Heart med 1 000 st. aktier. Gunnar Nihléns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 24 500 st.

Gunnar Nihlén har också via sitt bolag Frontus AB köpt 5 800 st. aktier. Frontus innehav efter köpet uppgår till  1 090 648  st. aktier.