2023-03-27

Hjärtkirurgen Ulf Kjellman tar över som medicinsk chef (CMO) på Realheart

Pressmeddelande 2023-03-27

Hjärtkirurgen Ulf Kjellman, som nyligen tillträdde Realhearts medicinska råd, har nu tackat ja till att bli bolagets medicinska chef (Chief Medical Officer, CMO). Kjellman, som har mångårig erfarenhet av avancerad hjärtkirurgi, kommer att vara kliniskt ansvarig för bolagets prekliniska och kliniska studier.

– Jag känner en otrolig tillit till att Ulf Kjellman tillträder som medicinsk chef och därmed övertar det kliniska ansvaret. Jag kommer att fortsätta som innovationschef med utrymme att fokusera ännu mer på den fortsatta utvecklingen av Realhearts hela planerade produktlinje, närmast en mindre variant av Realheart som passar för kvinnor och mindre patienter, säger bolagets grundare Azad Najar.

Ulf Kjellman har över 35 års erfarenhet av hjärt- och thoraxkirurgi. På meritlistan finns bland annat ett djupt engagemang i att initiera och utveckla program för hjärttransplantation och hjärtpumpsbehandlingar vid flera sjukhus, både i Sverige och i andra länder, senast vid National Guard Hospital Riyadh i Saudiarabien.

– För mig var det ett enkelt beslut att tillträda rollen som kliniskt ansvarig på Realheart. Realhearts TAH är ett oerhört intressant koncept och ett paradigmskifte inom konstgjorda hjärtan. Som produkt fyller det ett tomrum inom vård av hjärtsviktspatienter, med potential att i framtiden rädda liv och ge patienterna en fortsatt bra livskvalitet, säger Ulf Kjellman.

Kjellman var en av de första att implantera både HeartMate 2 och HeartMate 3, efter CE-märkning (vänsterkammarassister utvecklade av Abbott). Han var även den hjärtkirurg som utförde den första implantationen av SynCardias konstgjorda hjärta i Sverige och Skandinavien 2008. Kjellman har publicerat flera vetenskapliga artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar generellt och om hjärtpumpar specifikt. Ulf Kjellman har tack vare sin yrkeserfarenhet ett stort kontaktnät bland potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners, både i Sverige, Europa och Mellanöstern.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Ulf Kjellman väljer att gå in i rollen som medicinsk chef. Även om hans expertis har funnits för oss sedan en tid tillbaka, så blir det från och med nu ännu tydligare vilken viktig roll han kommer att spela i vår fortsatta utveckling. Dr Kjellman blir ett mycket värdefullt tillskott i ledningsgruppen, där han bidrar med stor erfarenhet av hjärtkirurgi och transplantationer. Detta får i sin tur stor betydelse för våra framtida kliniska prövningar då patienterna kommer att få Realheart® TAH säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.