2022-05-19

Implantation med klinisk version ombokad för byte av djur

Pressmeddelande 2022-05-19

Realheart genomför framöver en serie implantationer på får för att testa den nyutvecklade kliniska versionen av sitt artificiella hjärta. I förberedelserna inför den första operationen upptäcktes dock att det får som labbet hade fått tillgång till inte var lämpligt för operationen. Operationen som skulle ha ägt rum under veckan flyttas därför till nästa bokade tillfälle i juni för att förbereda ett nytt djur.

Den kliniska versionen av Realheart® TAH – alltså den version som så småningom ska användas på människa – är redan på plats i djurlabbet i Belgien där den har genomgått sterilisering i väntan på operation.

Bolaget har infört nya rutiner inför varje operation för att öka träffsäkerheten och undvika överraskningar. Det visade sig dock under en förberedande testoperation i virtuell miljö att det tilltänkta djurets inte var i lämpligt för operationen. Virtuell implantationsteknik används ofta före behandling med konstgjorda hjärtan i människor, just eftersom vi alla ser olika ut inuti. Det gäller även djur. Virtuell teknik används också som en del i Realhearts tester och i insamlingen av data inför framtida djurstudier och kliniska studier på människa.

– Detta är mycket frustrerande för oss alla i teamet som ivrigt har väntat på denna implantation, men vi är också tacksamma att vi kunde identifiera detta nu, i stället för på operationsbordet. Genom dessa noggranna förberedelse vill vi optimera förutsättningarna för lyckade resultat, och nu ser vi fram emot att få sätta i gång operationerna inom loppet av ett par veckor, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.