2022-03-31

Klinisk version av Realheart TAH testas på virtuella patienter

Pressmeddelande 2022-03-31

Realheart har under en tid pilottestat tyska Virtonomys webbplattform v-Patients som innehåller anatomiska 3D-modeller av verkliga hjärtsviktspatienter. Nu går bolaget vidare med en full licens och fler patienter för att testa den kliniska versionen av sitt artificiella hjärta virtuellt och samla in data inför kliniska studier på människa och den därpå följande lanseringen på marknaden.

– Detta kommer att innebära stora kommersiella fördelar. De data vi tar fram kan inte bara användas i ansökan om godkännande att inleda kliniska prövningar utan även presenteras i vetenskapliga sammanhang för att fortsätta bygga intresse för vårt hjärta. Dessutom ger samarbetet oss möjlighet att knyta kontakter med kliniker, sjukhus och specialister som kan utgöra potentiella framtida kunder, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

På Virtonomys plattform v-Patients kan Realhearts ingenjörer och kirurger själva utföra implantationerna via en vanlig webbläsare. Till att börja med är fem patienter inlagda i databasen, och det kommer att vara möjligt att utöka studien till över 50. Samtliga är patienter med svår hjärtsvikt som skulle kunna vara aktuella för ett artificiellt hjärta. Urvalet representerar en mångfald vad gäller kön, kroppsstorlek och form på hjärta och bröstkorg.

Flera kliniker på olika ställen i Europa har bidragit med patienter. En är Hannover Medical School, som är ett av Tysklands största sjukhus och bland världens ledande institutioner för implantat av konstgjorda hjärtan. Här genomförs årligen uppemot 100 implantationer av konstgjorda hjärtan plus ett 20-tal hjärttransplantationer under ledning av professor Jan Schmitto.

– Vi har ett stort intresse av att driva det här området framåt och därför deltar vi gärna i intressanta forskningsprojekt som kan leda till en bättre behandling av patienter med hjärtsvikt. Det är flera nya artificiella hjärtan på väg nu och Realheart är ett av dem som verkar lovande, säger professor Jan Schmitto.