2017-02-08

Korrekt information om kliniska prov av Real Hearts hjärtpump

Då tyvärr en felaktig information om tidplan vad gäller kliniska prov på människa förekommer i media så förtydligar vi härmed den korrekta tidplanen.

Vi planerar, som vi tidigare kommunicerat, att under våren 2017 genomföra ytterligare korta prover på senaste hjärtpumpen modell 11 innan vi går vidare till långa djurtester. Långa djurtester planeras med start tidigast i maj 2017.Om utfallet efter dessa prover är positiva kommer vi att starta upp de nödvändiga processerna inför kliniska studier på människa.

Kliniska prov på människa kräver lång förberedelse inklusive långstidsprov på certifierat laboratorium.Vi bedömer därför att människoprover tidigast  sker under andra halvan av 2018 i enlighet med vad vi tidigare har kommunicerat.

Mer detaljerad korrekt information om nuläget och våra framtida planer finns uppdaterad på vår hemsida, www.realheart.se.