2023-08-10

Magnus Öhman adjungeras till styrelsen i Realheart

Pressmeddelande, 2023-08-10

Valberedningen i Scandinavian Real Heart AB föreslår att Magnus Öhman väljs in i styrelsen vid nästa bolagsstämma. Till dess adjungeras han till styrelsen. Magnus Öhman har lång erfarenhet från medicinteknikbranschen, bland annat som VD för St Jude Medicals svenska dotterbolag inom Cardiac Rythm Management.

Det svenska dotterbolaget inom Cardiac Rhythm Management (CRM) hade i slutet av Magnus Öhmans tid som VD över 620 anställda, varav 200 inom forskning & utvecklingen och en försäljning på över 5 miljarder kronor, varav 900 miljoner från egen tillverkning. CRM inkluderar produkter som exempelvis pacemakers och defibrillatorer.

Magnus Öhman bedriver idag egen konsultverksamhet inom ledarskap och life science och är även ordförande i medicinteknikföretaget Neosense Technologies AB, inriktat på att minska dödlighet och permanenta skador hos för tidigt födda barn. Förutom flera roller hos St Jude har Magnus Öhman även varit VD och styrelseledamot i Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, och varit mentor i ledarskapsprogram.

– Vi ser fram mot att välkomna Magnus Öhman till styrelsen och ta del av hans breda kunnande, inte minst kring hur man bygger framgångsrika tillväxtföretag inom avancerad medicinteknik för hjärtsjukdomar, säger styrelsens ordförande Christer Norström.