2016-05-11

Marknadsmeddelande 107/16 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (HEART) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 13 maj 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 maj 2016.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 11,39 SEK/aktie (1:8 á 11,39 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 maj – 31 maj 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden pågår mellan den 19 maj – 2 juni 2016

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0008348197
Orderboks-ID: 122231
Första handelsdag: 19 maj 2016
Sista handelsdag: 31 maj 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: HEART BTA 1
ISIN-kod: SE0008348205
Orderboks-ID: 122232
Handelsperiod: från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se