2016-06-14

Marknadsmeddelande 149/16 – Sista dag för handel med BTA 1 i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, REALHEART BTA 1, är den 17 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REALHEART BTA 1           
ISIN-kod: SE0008348205 
Oderboks ID: 122232
Sista handelsdag: 17 juni 2016

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se