2016-06-14

Marknadsmeddelande 150/16 – Första dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

Första dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA 2, är den 20 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA 2 
ISIN-kod: SE0008348213 
Orderboks ID: 123653
Första handelsdag: 20 juni 2016
Sista handelsdag: När emissionen har registrerats hos Bolagsverket

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se