2017-09-20

Marknadsmeddelande 231/17 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, HEART, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 25 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 september 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 8,50 sek per aktie. (1:4 á 8,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 29 september 2017 till och med den 13 oktober 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0010415257
Orderbok-ID: 144120

CFI: RSXXXX
FISN:
HEART/TR
Första handelsdag: 29 september 2017
Sista handelsdag: 13 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA
ISIN-kod: SE0010415265
Orderbok-ID: 144121
CFI: ESXXXX
FISN: HEART/BTA NV
Handelsperiod: 29 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT 

Stockholm den 20 september 2017
AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se