2018-09-25

Närstående till styrelseledamot köper aktier i Real Heart

Närstående till en av styrelseledamöterna i Real Heart har den 21 september köpt totalt 5 650 i Real Heart.