2021-09-06

Nu fortsätter i Realhearts djurstudier

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs i tre ben: digitalt, i laboratoriet samt genom anatomi- och djurstudier. Nu i september fortsätter bolagets långtidsstudier på djur efter ett uppehåll under sommaren. Samtidigt fortsätter digitala tester och laboratoriestudier parallellt.

De digitala studierna innefattar bland annat virtuella implantationer i 3D-modeller baserade på verkliga patienter – ett helt nytt sätt att arbeta inom medicinteknik som Realheart är först att prova –i samarbete med tyska Virtonomy.

Laboratoriestudierna består bland annat av blodtester tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, prestandastudier via hybridsimulator vid KU Leuven, flödesanalyser i 4D i samarbete med Linköpings universitet och hållbarhetsstudier som utförs på Realhearts eget laboratorium i Västerås.

Korttids- och långtidsstudierna i får sker vid Medanex Clinic i Belgien. I den förra serien som genomfördes under våren implementerades en distansteknik som låter Realhearts team delta i operationer utan att vara fysiskt på plats. Ett nytt kirurgteam tränades upp och har nu lärt sig implementera produkten självständigt.

– Detta ger optimala förutsättningar inför fortsatta studier och vår produkt har hela tiden fungerat väl, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Under september startar en ny serie operationer som kommer att pågå fram till årsskiftet, då bolaget kommer att sammanställa resultat och slutsatser. För att hålla operationsvanan uppe i kirurgteamet kommer man eventuellt att fortsätta genomföra operationer även under våren.

Samtidigt sker även anatomistudier på människor i samarbete med professor Bart Meyns vid KU Leuven som ett av många led i förberedelserna inför kliniska studier på människa.

– Det är ofta mycket fokus på djurstudierna men de andra delarna är minst lika viktiga för att vi ska ta oss framåt och på sikt få ett marknadsgodkännande, säger Ina Laura Perkins, vd.