2017-11-27

Ny etisk ansökan i Sverige är beviljad

I maj avslutade vi de akuta djurförsöken, dvs fas 1 av prekliniska djurförsök, som genomfördes i Linköping. Vi kunde verifiera att vår världsunika hjärtpump med två förmak och två kammare fungerade väl under ett antal timmar i en gris.

Lyckade resultat på de tidigare genomförda akuta djurförsöken blev ett underlag till en ansökan som lämnades till etiska kommittén i september. Med den nya ansökan avser vi att genomföra betydligt längre djurförsök. I och med att ansökan beviljats startar vi nu kroniska djurförsök dvs. fas 2 av prekliniska djurförsök.

Bolaget räknar med att genomföra dessa mer omfattande djurförsök under första kvartalet 2018 och förberedelser inför operationerna pågår för närvarande.

I samband med djurförsöken kommer också mätningar och analyser att utökas, bland annat kommer analys på blodets kvalitet att göras under pågående försök. Eftersom vår hjärtpump fungerar på ett gynnsamt sätt i kroppen tror vi starkt på att blodkomponenterna inte kommer att påverkas av vår hjärtpump till skillnad från många andra konkurrerande hjärtpumpar.

Dessa djurförsök är nödvändiga att genomföra innan vi påbörjar kliniska prov på människor som lider av avancerad hjärtsvikt. Vi behöver stegvis och på ett seriöst sätt verifiera att vår hjärtpump fungerar adekvat i försöksdjur under en längre period. Vi är därför oerhört positiva till att den etiska ansökan beviljats.