2015-10-05

Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering.

Tidigare VD Gunnar Nihlén har starkt bidragit till utveckling av hjärtpumpens tekniska utformning. Vi är inom styrelsen mycket tacksamma för det viktiga bidrag Gunnar lämnat till projektet. Gunnar kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-746 51 00
E-post:
goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se


Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.