2017-11-22

Nytt tekniskt mål är uppnått för Real Hearts hjärtpump

Real Hearts tekniska framsteg fortsätter. Nu i november är programvaran som styr Real Hearts hjärtpump testad med framgång.

–      Ett tekniskt genombrott, i och med denna programvara har vi alla nödvändiga pusselbitar inför kommande överlevnadsförsök på djur, säger överläkare Azad Najar, vd för Real Heart och utvecklare av hjärtpumpen.

Utvecklingen av den första versionen av programvaran som styr Real Hearts hjärtpump har letts av Fredrik Pahlm, Real Hearts utvecklingschef.

–      Våra tester har nu slutförts efter 11 månaders arbete. Ett av de viktigaste målen, som vi nu har uppnått, är att kunna styra hjärtpumpens pumpning anpassat efter patientens blodtryck, samt att minimera energiåtgången.

Programvaran som styr hjärtpumpen har testats i bolagets egen simulator i Västerås i början av november. Den 13 november utfördes simulatortester vid i ett laboratorium i Belgien. Båda testerna har utfallit väl, och nu är det verifierat att programvaran kan styra pumpen enligt de mål som Real Heart har satt upp.

Fredrik Pahlm, Real Hearts utvecklingschef, som ansvarat för utvecklingsarbetet av programvaran är nöjd och stolt idag.

– När nu version 1 av programvaran är färdigutvecklad kan vi bocka av ett viktigt delmoment i utvecklingen av hjärtpumpen säger Fredrik. Vi kommer att arbeta vidare med finjustering och att utveckla ytterligare avancerade funktioner till framtidens hjärtpumpar.