2020-06-09

Potential till minskad infektionsrisk med ny drivlina

En vanlig förekommande komplikation för hjärtpumpspatienter är bland annat infektion orsakad av den s k drivlinan som går genom huden. Realheart har nu tagit fram en ny drivlina som bedöms kunna reducera risken för infektioner.

Att ha patienten i fokus är något som prioriteras av Realheart. Bolaget jobbar därför med både små och stora detaljer för att förbättra patienternas säkerhet, minimera komplikationer och utöka användarvänligheten i hjärtpumpssystemet. Ett känt problem för hjärtpumpspatienter är komplikationer med drivlinan som är en kabel eller en slang som går genom huden och försörjer hjärtpumpen med energi och styrsignaler från styrenheten utanför kroppen. Den befintliga lösningen på marknaden består till exempel av två tjocka slangar som går genom huden och driver hjärtpumpen med hjälp av tryckluft. Det är känt att infektionsrisken ökar med ökad tjocklek, styvhet och antal drivlinor som går igenom huden. 

Realheart har nu i samarbete med en av bolagets lokala samarbetspartners, Prevas AB tagit fram en ny teknisk lösning som lyckats reducera tjockleken på hjärtpumpens enda drivlina som går igenom huden med upp till 50%.  

”Vi är otroligt glada och tacksamma för att vi lyckats ta fram en tunnare och böjligare version av vår drivlina. Den nya kabeln medför ökad patientvänlighet, bekvämlighet och rörelsefrihet, samt har potential att minska risken för infektioner. Den kommer dessutom att underlätta för kirurgerna som skall operera in hjärtpumpen. För oss är det viktigt att prioritera patienternas livskvalitet och välmående” kommentarer Azad Najar, VD och medgrundare.