2023-02-21

Professor Bart Meyns förstärker Realhearts medicinska råd

Pressmeddelande 2023-02-21

Svenska Realheart, som utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta, stärker expertisen ytterligare när den belgiske hjärtkirurgen Bart Meyns tar plats i bolagets medicinska råd. Dr Meyns är professor vid universitetet KU Leuven i Belgien och en av kirurgerna i Realhearts team i den pågående djurstudien.

Bart Meyns har varit ordförande både för European Society of Artificial Organs, ESAO, och för International Society of Mechanical Circulatory Support, ISMCS, där Realhearts vd, dr Ina Laura Perkins, är styrelsemedlem. Han har också publicerat mer än 350 expertgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

För närvarande är han chef för avdelningen för hjärtkirurgi vid universitetssjukhuset UZ Leuven och professor vid medicinska fakulteten vid KU Leuven. Professor Meyns är också en av kirurgerna i det team som utför implantationerna i Realhearts pågående djurstudier, som banar vägen för kliniska studier vilka är planerade att inledas 2024.

– Bart Meyns är en av de skickligaste och mest erfarna kirurger som finns när det gäller hjärtpumpsimplantationer. Han har varit ovärderlig vid operationsbordet under våra djurförsök och jag är oerhört glad att nu kunna knyta honom ännu närmare till oss. Hans kunskaper kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott till vårt kompetenta medicinska råd, säger Ina Laura Perkins.

I det medicinska rådet ingår sedan tidigare professor Henrik Casimir Ahn, professor Robert D. Dowling, professor Zoltán Szabó och dr Ulf Kjellman.