2022-12-07

Rättelse: Delårsrapport 220701-220930

Pressmeddelande 2022-12-07

Företaget har i november 2022 upptäckt en felaktig redovisning av bidrag i Q3-rapporten i och med att erhållna offentliga stöd redovisas som övrig rörelseintäkt. Villkoren för de offentliga stöden innebär att stöden ska finansiera företagets utvecklingsprojekt och redovisas som förskott offentliga stöd på balansräkningen. 
Rättningen påverkar inte företagets kassaflöde utan är en flytt från resultaträkning till balansräkning.

Påverkan på moderbolaget och koncernen för Q3, 2022 blir enligt följande: