2024-05-13

Rättelse/Uppdatering av Q1-2024

Scandinavian Real Heart offentliggör en uppdaterad version av Q1-rapporten.
De nyheter uppdateringen innehåller är:
Information om förändring av eget kapital.
Beräknat antal aktier med hänsyn tagna till den framtida utspädningen från befintliga optionsprogram.
Information om befintligt optionsprogram/incitamentprogram för personalen.
 
Ovanstående är redan kommunicerat tidigare, men har nu adderats till rapporten.