2018-09-14

Real Heart återupptar de kroniska testerna av sitt konstgjorda hjärta.

Efter tre framgångsrika operationer före sommaren planerar Real Heart att återuppta de kroniska testerna onsdagen den 19 september och genomföra det prov som behövde avbrytas i juni.

Testerna syftar till att implantera hjärtpumpen, väcka djuret och sedan observera djurets välmående i vaket tillstånd. Den sista operationen innan sommaren avbröts eftersom nedsövningen av djuret inte fungerade. Att söva kalvar är mer komplicerat än att söva människor. Inför operationen måste en människa ha tom magsäck, annars finns risk för livshotande komplikationer. Med kalvar som har fyra magsäckar är detta mycket svårt att säkerställa. Det här var orsaken till att djuret i det sista provet fick hjärtstillestånd och operationen avbröts, vilket alltså inte är kopplat till själva pumpimplantationen och pumpkirurgin eftersom de aldrig hann startas. Efter analys av förfarandet vid de kroniska testerna innan sommaren har Real Hearts ledning vidtagit åtgärder för att minska riskerna men det går inte att radera dem helt.

Kommande operation blir den sista i sin serie. Nästa steg är att med nyinköpt avancerad utrustning utföra tester i laboratoriemiljö, s k bänkprov, vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att föra projektet framåt. Efter avslutat bänkprov tar nya djurtester i ett certifierat labb vid.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från de tre första försöken och de operationstekniska kunskaper vi tillskansat oss under processen. Det gör att vi framöver kan höja säkerheten för djuret men också förbättra och effektivisera höstens fortsatta forskningsarbete.” säger Azad Najar, VD och innovatör.