2018-06-28

Real Heart har framgångsrikt genomfört den första anpassningsstudien på människa

Nu är det verifierat att RealHeart™ passar in i människokroppen. Igår genomförde Real Heart en planerad anpassningsstudie vid anatomiavdelningen på Katholieke Universitet i Leuven. Studien genomfördes tillsammans med Professor Bart Meyns. Studien visade att RealHeart™ passade in i bröstet på de två människokroppar av olika kön vilka hade valts för studien. Tack vare hjärtpumpens design kan den opereras in på ett flexibelt sätt.

”Vi är mycket nöjda med resultatet av denna studie. Vi har nu säkerställt resultaten från de första virtuella datorsimulerade implantationerna på människor som genomfördes i slutet av maj, och har fått bekräftat att hjärtpumpen har en storlek som gör att den passar in i människokroppen. I framtiden planerar vi att erbjuda marknaden en ytterligare, mindre version av hjärtpumpen om vi bedömer att det finns ett behov hos patienter med mindre kroppsstorlek. Vi planerar därför att genomföra ytterligare studier med ett större antal virtuella implantationer och anpassningsstudier. Vårt mål kvarstår att hjälpa så många hjärtsjuka patienter som möjligt.” säger Azad Najar, VD och innovatör.

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018.