2018-10-26

Real Heart når milstolpe under sina prekliniska studier

Sent på onsdagskvällen i Linköping avslutade Real Heart sitt första delmål med prekliniska studier på djur. Studien påvisade det artificiella hjärtats förmåga att ge stabila värden en längre tid efter operationen, vilket betraktas som en milstolpe för företaget.

Det var planerat att göra en serie akuta prekliniska studier som förberedning till mer omfattande kroniska studier- där djuret väcks från narkosen och lever med inopererat hjärta. Tre akuta operationer genomfördes för detta syfte i. Nu har företaget genomfört ytterligare två operationer i Linköping där man har haft tillgång till förbättrad intensivvårdsövervakning, vilket säkerställer djurets välmående under de första kritiska timmarna efter operationen.

Syftet med tisdagens och onsdagens operationer var att följa samma rutiner som man har för en liknande hjärttransplantationsoperation på människor, där patienten fortsätter vara sövd i flera timmar efter operationen tills patienten blir tillräckligt stabil för att kunna väckas. Kärlanslutningar, operationsteknik, avluftning och anpassning i kroppen är några av de funktioner som företaget ville pröva med dessa operationer.

Efter en god arbetsinsats från kollegorna och forskningsteamet i Linköping kunde man konstatera att RealHeart™ fungerade utmärkt som hjärtpump och levererade optimalt med blodtryck, puls och syremättnad i blodet, precis som under försöken i Belgien. Nytt med dessa operationer var dock att vårdteamet lyckades stabilisera djurets värden under en längre tid, upp till 4,5 timmar efter operationen avslutats, varefter försöket avbröts.

”I onsdags var det en stor dag för Real Heart. Vi nådde en milstolpe när vi för första gången kunde påvisa en god blodcirkulation hos djuret som sträckte sig utöver de mest kritiska första två timmarna efter implantationen. Försöket lyckades igår efter att man förbättrat förutsättningarna för den postoperativa intensivvården. Det är fortfarande en bit kvar till en optimal nivå på intensivvården vilket skulle ge oss tillräckligt med trygghet för att börja låta djur väckas och leva med pumpen. Det ska vi säkerställa när vi i nästa fas startar de kroniska proven.” Säger Azad Najar, VD och innovatör. 

Bolaget har för avsikt att inom kort gå över till nästa delmål med kroniska djurprov. Man planerar samarbeten med flera labb i Europa och USA för att samla in så mycket kompetens och erfarenhet som möjligt kring dessa komplicerade djurstudier i kombination med de bästa intensivvårdsresurserna.