2017-06-14

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA

Real Heart planerar att utföra överlevnadsdjurförsök i USA tillsammans med hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center och universitetssjukhuset i Linköping. Real Hearts VD Azad Najar och styrelseordförande Göran Hellers besökte, under v 22, ledande hjärtkirurger i USA som är verksamma inom utvecklingen och utprovning av olika hjärtpump-system.

Real Hearts patenterade mekaniska hjärta möttes av stort intresse. En preliminär överenskommelse om ett samarbete är redan planerad. Real Hearts nästa studie, med överlevnadsförsök, kommer att göras på ett av världens mest välutrustade och erfarna laboratorier.

Avtalsdiskussion och tidsplanering har inletts. Laboratoriet är certifierat, vilket innebär att överlevnadsförsök utförda vid detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och CE-certifiering av vår produkt.

Utvecklingsteamet på Real Heart utvecklar nu ett större hjärta, som kan pumpa större mängd blod, då Texas laboratoriet vill använda större djur än vad Real Heart tidigare utfört försök på.

Azad Najar säger i en kommentar  – Vi ser mycket positivt på samarbetet med Memorial Hermann Texas Medical Center som har världsledande kompetens inom området. Vi är mycket glada över deras positiva respons på vår innovation och att de tillsammans med forskningsteamet vid Universitetssjukhuset i Linköping vill ta nästa stora, och mycket betydelsefulla, steg i utvecklingen av det mekaniska hjärtat. För mig som innovatör är detta ett stort steg framåt. Mitt mål är att patienter med hjärtsvikt skall kunna leva ett bättre liv och att svårt sjuka hjärtan skall kunna bytas ut. Vi har nu kommit ett steg längre på vår resa.

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.