2016-03-03

Real Heart presenterar senaste versionen av hjärtpumpen

Efter ett intensivt arbete presenterar Scandinavian Real Heart sin senaste hjärtpump, prototyp nummer 9, ett litet, kompakt och lätt monterbart TAH (totalt artificiellt hjärta). Prototyp 9 har som det naturliga hjärtat två förmak och två kammare och är utrustad med fyra mekaniska hjärtklaffar. Real Heart har sedan 16 år tillbaka haft ambitionen att utveckla och testa världens första mekaniska fyrkammarhjärta. Det naturliga hjärtat efterliknas i konstruktion och funktion. Erfarenheter från tidigare tester och utvecklingsfaser ligger till grund för utvecklingen av senaste prototypen. Den innehåller nya tekniska och patentsökta lösningar. Närmast ser vi fram emot att verifiera prototyp 9 i prekliniska långtidsprov hösten 2016. Dessa tester är ett krav innan bolagets hjärtpump kan börja användas på människa.

Se bild i bifogad pdf eller på www.realheart.se.

3 mars 2016

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se