2018-10-31

Real Heart väcker uppmärksamhet vid symposium i Kina

I helgen presenterade Real Heart sina forskningsrön kring företagets artificiella hjärta på den internationella konferensen Mechanical Circulatory Support Symposium i Kina, vilket renderade stort intresse inte minst från kinesiskt håll.

I år hålls Mechanical Circulatory Support Symposium för första gången i den kinesiska staden Suzhou. Arrangörerna är Soochow University, TEDA International Cardiovascular Hospital samt Beijing Research Institute of Precise Mechatronics and Controls. Syftet med konferensen är att bygga en global plattform för multidisciplinär kommunikation kring hjärtpumpsforskning och hjärtpumpsutveckling. Inbjudna talare inkluderade framstående professorer från Australien, Tyskland, USA, Japan och Kina.

Real Heart representerades av VD Azad Najar och forskningschef Ina Laura Pieper som redogjorde för sin erfarenhet inom blodskadeforskning, vilket är ett viktigt område för hjärtpumpstillverkande företag. Azad Najar presenterade RealHeart™ och dess unika egenskaper samt de utvecklingsmässiga landvinningar man gjort än så länge.

”Vi är mycket stolta över det internationella genomslag som Real Hearts forskning börjar få. Det märks inte bara genom att vi blir inbjudna till det här symposiet och andra viktiga konferenser, utan också det stora intresse som deltagarna uppvisade under presentationerna. Inte minst från en av de främsta hjärtkirurgerna på Beijing Fuwai Hospital, världens största sjukhus med 300 verksamma hjärtkirurger. Det är ett bevis för att vi har en spännande och innovativ produkt och att forskningsfältet vill få mer information. Vi gavs dessutom chansen att diskutera med experter inom området och lära oss mer om den spännande utveckling som sker i Kina. Speciellt i Soochow som är en hub för innovation”, säger Azad Najar, Real Hearts VD och innovatör.