2018-01-30

Real Heart: Vetenskaplig studie av Real Hearts hjärtpump publicerad

Nu publiceras en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Journal of Clinical & Experimental Cardiology med titeln ”A New Total Artificial Heart Concept Allowing Replacement or Support of the Native Heart”. I artikeln beskrivs studien och resultaten som verifierar att Real Hearts hjärtpump fungerar som ett TAH ”totalt artificiellt hjärta”, vilket innebär att hjärtpumpen ersätter hjärtverksamhet totalt. Studien verifierar också att hjärtpumpen fungerar som en så kallad hjärtassist, vilket skulle kunna öppna en ny och stor marknad.

Till skillnad från ett TAH används hjärtassister när en del av hjärtat sviktar. Implanterbara hjärtassister finns i flera olika utföranden men de flesta pumpar blodet kontinuerligt utan puls. Avsaknaden av puls anses vara en av de bidragande faktorerna till att patienter med hjärtassister riskerar att drabbas av blödningar framför allt i magtarmkanalen. Det är därför fördelaktig att kunna erbjuda marknaden en ny hjärtassist som pumpar blodet på ett pulsativt sätt. Om vi i framtiden väljer att utveckla en hjärtassist ökar markant den möjliga marknadsvolymen för Real Heart.

” Scandinavian Real Heart har för närvarande största fokus på att ta fram ett TAH som förväntas kunna rädda många liv och som kan integreras i kroppens kärlsystem på ett sätt som efterliknar vårt naturliga hjärta. Real Hearts hjärtpump är designad att bidra till en bra livskvalité till patienter till skillnad från våra andra konkurrenter.  Vi ser dock hjärtassisten som en möjlig framtida produkt. 

Vi är glada över att ha ett samarbete med ett kompetent forskningsteam. Tillsammans kommer vi att sätta en ny svensk historisk context när vår produkt når marknaden, säger Azad Najar, vd.

Läs rapporten här > >