2018-06-11

Real Hearts fjärde pre-kliniska försök genomförs den 20 juni

Det sista, i den aktuella serien av fyra, pre-kliniska försök med Real Heart™ kommer att genomföras onsdagen den 20 juni. Operationen kommer, som tidigare, att göras av teamet vid Katholieke Universitet Leuven i  Belgien.

Rapporten från försöket kommer att publiceras efter midsommarhelgen.