2018-01-19

Real Hearts hjärtpump är redo för kalvstudier

Real Heart har under de senaste månaderna arbetat intensivt med att optimera hjärtpumpens funktion och utformning så att den nu är anpassad för överlevnadsstudier på kalv. Med tanke på att kalvar kräver en större pumpad blodvolym och har en annan utformning på bröstkorgen, har det varit en stor utmaning att samtidigt öka pumpkapaciteten och minska pumpens längd. Hjärtpumpen uppskattas nu kunna pumpa dubbelt så mycket blod och är samtidigt kortare än föregående versioner. Vi har dessutom verifierat att hjärtpumpens storlek och kärlkopplingar är anpassade efter kalvens anatomi med hjälp av datorsimuleringar och mätningar på kalvar.

Kommande överlevnadsstudier på kalv under 2018 är av stor betydelse för Real Heart. Om vi lyckas väl med dessa studier kommer vägen till kliniska studier på människa att vara öppen. Vi känner därmed att vi kommit närmare vårt långsiktiga mål att förlänga många människors liv och att göra detta med samtidigt bibehållande av en god livskvalitet.

"Vi känner oss stolta över det arbete som vi har utfört som förberedelse för överlevnadsstudierna i kalv", säger Azad Najar, VD.