2022-03-14

Realheart anlitar investeringsrådgivare i UAE

Pressmeddelande 22-03-14

Realheart har ingått ett samarbete med en investeringsrådgivare i Förenade Arabemiraten, Dr Abdulla Khalfan Saeed Alkindi, som kommer att hjälpa bolaget att möta det stora intresse som finns för produkten och bolaget i regionen.

Realheart, som utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta, har fått mycket stor uppmärksamhet internationellt. Särskilt i Mellanöstern finns ett stort intresse. Det kan dels kopplas till den uppmärksamhet som varit kring uppfinnaren och grundaren av Realheart, Azad Najar, som själv är född och uppvuxen i irakiska Kurdistan. En annan bidragande faktor är att hjärtsvikt drabbar många i regionen – och i yngre år jämfört med i väst – samtidigt som få transplantationer utförs.

Dr Azad Najar är ofta inbjuden att tala vid olika medicinska konferenser och deltog till exempel nyligen vid International Conference of Pharmacy and Medicine (ICPM) i Sharjah, där arrangören nu särskilt lyfter fram att han även kommer att medverka även vid nästa års konferens som äger rum i januari 2023. I samband med besöket deltog Najar i flera möten med olika intressenter, däribland Dr Alkindi, som är styrelsemedlem i Sharjah Research Technology and Innovation Park, där ICPM äger rum. Dr Alkindi kommer framöver att bistå bolaget i kontakter med personer och organisationer som är intresserade av Realheart TAH.

– Vi märker ett stort intresse från såväl läkare och forskare som potentiella investerare och framtida samarbetspartners i den här regionen och vi behöver ha en person på plats som kan hjälpa oss att både hantera det och se hur vi på bästa sätt kan kapitalisera på det. Där har Dr Alkindi både de kunskaper och det kontaktnät som krävs, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.