2022-06-15

Realheart anordnar internationell konferens i Västerås 15 juni

Pressmeddelande 2022-06-15

Den 15 juni anordnar Realheart en internationell konferens om artificiella hjärtan med inbjudna deltagare från olika discipliner i syfte att sprida de forskningsresultat som genererats inom bolaget och dess nätverk av samarbetspartners under arbetet med att utveckla Realheart TAH. Konferensen äger rum i Västerås där bolaget har sitt huvudkontor och utvecklingslabb.

Det är första gången det hålls en internationell konferens om artificiella hjärtan i Sverige, och nästa gång hoppas bolaget kunna bjuda in ännu fler internationella deltagare.

– Jag skulle tycka att det vore oerhört roligt att få visa upp Västerås och marknadsföra Sverige gentemot forskare från länder som är starka inom det här forskningsfältet och som utgör viktiga marknader för hjärtpumpar, som Belgien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Konferensen är multidisciplinär och deltagare är allt från ingenjörer specialiserade inom elektronik, datasystem och mekanik till medicinska yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, biomedicinare, sjuksköterskor, perfusionister och kirurger. Utöver det finns personer med investerarbakgrund från life science-industrin som kan bidra med ett finansiellt perspektiv i diskussionerna. Dessutom deltar studenter, doktorander, professorer och höga chefer inom industrin. Med 40% kvinnliga talare bidrar konferensen även till bolagets arbete mot FN’s hållbarhetsmål genom att sträva efter att öka kvinnors inflytande inom teknologi i allmänhet och hjärtpumpsindustrin specifikt.

I programmet kommer professor Michael Uhlin från Karolinska Institutet och professor Henrik Ahn från Linköpings Universitet att moderera ett samtal kring hemokompatibilitet för pulserande konstgjorda hjärtan. Katharine Fraser från University of Bath leder ett pass om datamodellering – där även Realhearts grundare Azad Najar medverkar – och professor Libera Fresiello, University of Twente, håller i en session om tester i en hybridsimulator.

– Vi hoppas att det här ska hjälpa oss bygga starkare kompetens i Sverige inom detta område. Det skulle skapa en grogrund för snabbare utveckling, inte bara för vår egen framtida produktportfölj, utan även för andra medicintekniska startup-bolag i Sverige, säger Ina Laura Perkins.