2023-05-12

Realheart återgår till att kommunicera på både svenska och engelska

Pressmeddelande, 2023-05-12

Realhearts nyligen publicerade beslut om att kommunicera enbart på engelska återtas. Aktieägare och andra intressenter har kommit med feedback och poängterat värdet av att ha kommunikation på svenska.

Baserat på detta väljer Realheart att återgå till att kommunicera på bägge språken, då bolaget vill tillgodose marknadens behov och önskemål. Detta innebär att samtliga pressmeddelanden och rapporter fortsättningsvis kommer att publiceras på både svenska och engelska.