2023-08-22

Realheart deltar vid tre vetenskapliga konferenser i Europa

Pressmeddelande 2023-08-22

Realheart presenterar olika delar av sina forskningsresultat vid tre olika vetenskapliga konferenser i Europa den närmaste månaden – ESAO i Bergamo, BDW i Rostock och EUMS i Paris – där många framtida kunder och samarbetspartners deltar. Bland annat lyfter bolaget fram sina erfarenheter av djurfria metoder i utvecklingsarbetet och utmanar branschen att ta steget bort från djur.

Vid European Society for Artificial Organs årliga konferens, som denna gång äger rum i italienska Bergamo mellan 29 augusti och 1 september, samlas forskare, ingenjörer, kliniker och företag som på olika sätt arbetar med konstgjorda organ för att delar med sig av forskningsresultat, tekniska framsteg och kliniska erfarenheter i syfte att förbättra patienters livskvalitet. Det är därför ett viktigt sammanhang för Realheart att synas i.

För att presentera på vetenskapliga konferenser som ESAO krävs en inbjudan eller att man skickar in ett abstract som granskas hårt – och långt från alla godkänns. I år är har hela tre abstracts från Realheart antagits och kommer att presenteras i Bergamo.

Realhearts forsknings- och utvecklingsingenjör vid Karolinska Universitetssjukhuset Faisal Zaman och Joe Bornoff, mekanisk ingenjör vid universitetet i Bath, håller i två, och det tredje är ett längre föredrag med rubriken ''Is it time to rethink the role of chronic animal studies in MSC development?'' av bolagets tekniska chef Thomas Finocchiaro, vilket han har skrivit tillsammans med Ina Laura Perkins.

Här presenterar Realheart sina erfarenheter av djurfria metoder – exempelvis i labbet och digitalt – och utmanar branschen att ta steget bort från tester med djur.

– Trots FDA Modernization Act 2.0, som antogs förra året vilken befriar läkemedelsindustrin från krav att utföra djurförsök, läggs fortfarande stort fokus på kroniska djurstudier inom utveckling av medicinteknik. Vi menar att det krävs en modernisering även av vår industri och vill lyfta fram djurfria metoder samt presentera vår erfarenhet av dessa. Vi uppmanar till samarbete inom vårt fält för att ta fram fler labbtester baserade på tillgängliga kliniska data från redan godkända produkter, för att kunna reducera djurförsök i utvecklingen av nya hjärtpumpar, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Faisal Zaman deltar även vid International workshop on flow-induced blood damage in rotating systems som äger rum vid universitetet i Rostock 24-25 augusti där han berättar om bolagets arbete inom blodtester.

Vid European mechanical cirkulatory support Summit i Paris den 3-6 september, även det en viktig konferens där de ledande hjärtläkarna samlas, är det vd Ina Laura Perkins som ger en uppdatering om Realhearts prekliniska resultat och utveckling.