2021-05-24

Realheart erhåller godkännande att delta i andra ansökningssteget av Horizon Europe om mjuka medel

Realheart har fått godkännande för att delta i det andra steget i ansökningsprocessen för finansiering från Horizon Europe EIC Accelerator-programmet som pågår mellan 2021 och 2027. EIC Accelerator kommer att stödja innovativa företag inom EU för att hantera globala samhällsutmaningar, inklusive hälso- och sjukvård.

Realheart är med i den första gruppen av högteknologiska företag som är inbjudna att skicka in hela ansökan till andra steget av utvärderingen. Nu har Realheart 1 år på sig att ansöka i steg 2, med början från den kommande tidsfristen den 16 juni 2021. Ett beslut om att få finansiering från Horizon Europe kommer att fattas inom cirka fyra månader efter det att ansökan har lämnats in.

Om EIC Accelerator

EIC Accelerator är Horizon Europes flaggskeppsfinansieringssystem för innovativa nystartade företag och små och medelstora företag. Det mycket konkurrenskraftiga finansieringsprogrammet tilldelar högteknologiska företag en kombination av bidrag och aktieinvesteringar upp till 17,5 miljoner euro.

Om den första utvärderingsfasen

I det första steget i utvärderingen bedömer fyra experter från Europeiska kommissionen innovationens excellens och positiva påverkan på samhället. Realheart har klarat detta första utvärderingssteg med fyra godkännanden av de fyra experterna. En kvalitetsstämpel som erkänner flera års dedikerat arbete inom Realheart med ambitionen att få tillgång till olika typer av mjuk finansiering.

Om ansökan

  • ”Godkännandet är en kvalitetsstämpel för Realhearts utveckling av ett artificiellt hjärta, ett så kallat Total Artificial Heart (TAH). Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete inom Realheart som pågått under flera år med ambitionen att få tillgång till olika typer av finansiering i komplettering till aktiekapital. Vi har tagit till oss den feedback vi har fått vid tidigare ansökningstillfällen och vid varje ny ansökan har vi fått högre betyg. Andra bolag som vi har talat med har ansökt upp till 6 gånger innan de har fått finansiering, så vi har förstått att det kan vara en process som tar tid men som sannolikt ger utdelning om man gör de förbättringar som behövs”, säger Realhearts vd Dr Ina Laura Perkins.

Realhearts vision är att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt. Realheart utvecklar ett artificiellt hjärta (TAH) utifrån världsledande teknik som är baserad på 20 års forskning och utveckling och är i absolut framkant vetenskapligt. Bolaget arbetar intensivt med förberedelser för att göra hjärtat tillgängligt för patienter så snart det är möjligt och därmed rädda liv och spara stora kostnader inom sjukvården. Hjärtsvikt förorsakar enormt mycket lidande och är ett av våra stora, globala folkhälsoproblem och en av de vanligaste dödsorsakerna. Realhearts totala kapitalbehov beräknas till cirka 450 MSEK fram till kommersiell fas nås. Målsättningen är att minst 50 procent av kapitalbehovet ska kunna finansieras med olika typer av mjuka medel, stiftelsepengar, skattesubventioner mm. Realheart beräknar att den totala marknadspotentialen för nuvarande produktutförande är minst 129.000 TAH i Europa och USA, vilket motsvarar cirka 130 miljarder kronor årligen.