2021-05-28

Realheart får 500 000 kronor till svensk blodforskning

Winbergstiftelsen har beviljat Realheart ett anslag på 500 000 kronor för att fortsätta studera hur dagens hjärtpumpar påverkar blodet i syfte att eliminera biverkningar i nästa generation artificiella hjärtan. Forskningen, som leds av Realhearts vd Ina Laura Perkins och Michael Uhlin från Karolinska Institutet, kommer att driva utvecklingen i hela hjärtpumpsindustrin framåt samt stötta Realheart att komma snabbare till marknaden.

Hjärtsvikt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Hjärtpumpar kan rädda många liv, men dagens pumpar ger många blodrelaterade, ofta livshotande, biverkningar. Ett viktigt steg i utvecklingen av artificiella hjärtan är därför att öka kunskapen om hur pumparna påverkar blodet. Det är syftet bakom projektet ’’Identifiering av biomarkörer för blodskada orsakad av hjärtpumpar’’. Den nya kunskapen kommer att spridas på konferenser och i tidskrifter som är relevanta för industrin.

"Vi kommer att införa analys av fler parametrar för att analysera blodskada i hjärtpumpar i mer detalj. Dagens hjärtpumpar dras med svåra biverkningar, exempelvis stroke och blödning. Ju mer kunskap vi samlar in gällande blodpåverkan i pumpar i klinisk användning desto bättre möjlighet har vi att skapa framtidens pumpar som är skonsamma mot blodet”, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

I ett tidigare projekt finansierat av Winbergstiftelsen etablerade Realheart och Karolinska Institutet ett laboratorium för tester av hjärtpumpar på människoblod istället för djurblod som länge varit normen. Olika kliniska hjärtpumpar är på plats och tester har utförts med goda resultat. Därmed är grunden lagd för en forskningsplattform där man kan börja analysera hjärtpumpars påverkan på människoblod med avseende på fler parametrar. Nu tillförs projektet finansiering som bland annat kommer att användas till utrustning, blod och reagenser till labbet.

– Vi vill skapa ett svenskt blodtestlabb som är världsledande med människoblodstester, som driver utvecklingen framåt inom hela hjärtpumpsindustrin och stöttar svenska Realheart att komma snabbare till marknaden, säger Ina Laura Perkins.

Winbergstiftelsen är globalt verksam och skapades då makarna Nils och Margit Winberg i Västerås testamenterade sina tillgångar till stöd för forskning om hjärt- och kärlsjukdomar.