2023-06-28

Realheart får klartecken för internationellt varumärkesskydd

Pressmeddelande, 2023-06-28

Scandinavian Realheart AB har fått sin varumärkesregistrering av Realheart godkänd på viktiga internationella marknader, i tillägg till det skydd som varumärket redan har i Sverige. Detta gör att varumärket kan utvecklas så att det exklusivt stödjer bolagets artificiella hjärta.

– Vi utvecklar något helt annat än vad som finns på marknaden idag, varför varumärkesskyddet är särskilt viktigt för oss. Det ger oss goda förutsättningar att både bygga och försvara våra produkters värde, säger Realhearts VD Ina Laura Perkins.

Varumärket Realheart registrerades i Sverige 2019, och året efter lämnades ansökan in om internationell varumärkesregistrering. Denna ansökan har nu godkänts på flertalet viktiga marknader, inklusive Australien, EU, Kanada, Japan, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA. 

Realhearts artificiella hjärta är det första som utvecklas för att efterlikna människans hjärta med fyra kammare och som ger ett pulserande blodflöde. Det skyddas även av flera olika patent på flera viktiga marknader.

– Våra mål är högt ställda. Vi vill att patienter ska kunna återgå till ett vanligt liv igen, vi vill nå ut till en stor marknad och vi vill självklart också ge avkastning till de som investerar i oss. Därför måste vi säkerställa att vi skyddar det vi skapar, säger Ina Laura Perkins.