2020-12-07

Realheart får ny Vinnova-finansiering för att öka internationell konkurrenskraft

I våras beviljade Vinnova finansiering av Realhearts verksamhet. Nu inleder bolaget ytterligare ett projekt som har fått 200 tkr i finansiering med motiveringen att projektet syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Idag står det klart att Realheart har beviljats 200 tkr av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Samma program som i våras stöttade ett annat av Realhearts projekt. Den här gången är det en medfinansiering av kompetensförstärkningen i ett projekt att vidareutveckla och förfina den automatiska styrningen i Realhearts artificiella hjärta. Vinnovas motivering till finansieringen är att ”projektet syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar”.

Den automatiska styrningen anpassar hjärtats pumpning efter en patients behov vilket leder till att man kan leva ett i stort sett normalt liv även efter implantationen av ett artificiellt hjärta. Något som dagens lösningar inte kan leverera. Det är därför en avgörande faktor för att skapa en internationellt konkurrenskraftig produkt.

Under projektet kommer den automatiska styrningen bland annat testas i en människokroppssimulator av Dr Libera Fresiello som är rådgivare till expertpanelen inom medicintekniska produkter och in vitro diagnostik på European Commission Directorate – General for Health and Food Safety.

”Vi är mycket tacksamma för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och utlysningen som överensstämmer mycket väl med de aktiviteter och mål vi vill uppnå. Stödet innebär att vi kan stärka Realhearts konkurrenskraft ytterligare med unik spetskompetens som få personer i världen besitter. Vidare är detta något som kan genomföras trots Coronapandemins påverkan i världen. Vi kommer omgående att starta projektet och våra medarbetare arbetar med full kraft framåt”, kommenterar Realhearts vd och grundare Azad Najar.