2021-12-09

Realheart får nytt USA-patent för sitt pumpkoncept

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta, utformat för att efterlikna det naturliga hjärtat. Nu har bolaget beviljats ett patent i USA som bland annat skyddar konceptet med fyra kammare och två pumpar till 2035.

Detta patent ersätter det tidigare patentet från 2001 vilket går ut inom kort. Sedan dess har designen utvecklats vidare och nu pågår arbetet med att färdigställa den kliniska versionen som ska testas på djur under våren, varefter studier på människa genomförs, vilket är planerat till 2023.

– Patentet är strategiskt viktigt eftersom det skyddar vårt pumpkoncept på en av världens största marknader för hjärtpumpar. Det som skiljer Realheart TAH från andra produkter är bland annat vårt sätt att imitera det naturliga hjärtats sätt att pumpa runt blodet i kroppen. Syftet är att minimera risken för biverkningar, som hittills har varit ett stort problem och hämmat hela marknaden för artificiella hjärtan, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.  

Patentet skyddar dessutom idén att använda Realhearts koncept som ett komplement till befintliga hjärt-lung-maskiner där man kan förbättra funktionen hos dessa genom att gå från ett kontinuerligt blodflöde till ett pulserande flöde, som liknar kroppens eget. Det öppnar möjligheter att utveckla en ytterligare spin off-produkt i ett senare skede.