2023-04-19

Realheart flyttar tidpunkt för Årsstämma samt publicering av Årsredovisning för 2022

Pressmeddelande 2023-04-19

Realhearts planerade årsstämma flyttas fram från den 26 maj till den 16 juni 2023. Anledningen till detta är att bolaget avser att arrangera en fysisk träff i Västerås och det tidigare kommunicerade datumet krockar med övriga planerade aktiviteter. I samband med detta flyttas även publiceringen av årsredovisningen för 2022 fram till 26 maj, det vill säga tre veckor innan tidpunkt för stämman, i enlighet med gällande regelverk.

Kallelse till årsstämman går i sedvanlig ordning ut fyra veckor före stämman, det vill säga den 19 maj.