2020-06-12

Realheart förstärker forskningsgrupp med ny doktorand inom datorsimulering

Realheart har erhållit ett gemensamt forskningsbidrag för att anställa en doktorand vid University of Bath i samarbete med Dr Katharine Fraser, expert på datorsimulering av hjärtpumpar. Nu har en ny doktorand rekryterats som kommer att börja i höst. Arbetet omfattar att bygga upp modeller av den senaste produktversionen för olika typer av simuleringar kring blodflöde.

Ett totalt artificiellt hjärta är en blodpump och måste därmed vara mycket bra på att hantera blodet för att minimera risken för blodskade-relaterade biverkningar. Därför lägger Bolaget stort fokus på att analysera blodflödet i pumpen med olika metoder. En sådan metod är datorsimulering (computational fluid dynamics) av hur blodet rör sig i pumpen.

En tidigare prototypversion som har analyserats påvisade låg risk för blodskada vilket är mycket positivt. Nu vidtar arbetet kring att analysera den senaste prototypversionen för att undersöka hur pumpens design kan utvecklas ytterligare för att minimera blodskador. Genom det här samarbetet får vi tillgång till en resurs av expertis i 3,5 år.

Vd, Azad Najar kommenterar ”Vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta det framgångsrika forskningssamarbetet vi har inlett med Dr Fraser vid University of Bath med förstärkta resurser. Realheart® TAHs flexibla design där vi kan finjustera hur pumpen rör sig innebär att vi har mycket goda förutsättningar för att identifiera den ideala pumprytmen för att minimera risken för blodskada.”