2021-06-14

Realheart förstärker R&D-teamet med tre ingenjörer

Realheart har rekryterat en Principal Engineer, en Systems Developer och en Graduate Engineer till R&D-teamet på huvudkontoret i Västerås. Alla tillträder efter sommaren. Detta är ett led i vd Ina Laura Perkins arbete med att skala upp organisationen inför det fortsatta utvecklingsarbetet som löper enligt planen.

Oliver Chu, som ansluter till bolagets Mechanical Design team, har över tio års internationell erfarenhet från design av medicintekniska produkter, inklusive klass III-produkter, samt av pumpar för vätskehantering. Han kommer närmast från ett arbete som Mechanical Lead på Essity i Göteborg. Han är utbildad vid Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA, och är uppfinnare på fem patentansökningar för medicintekniska lösningar. Han talar flytande mandarin och har goda kontakter i Asien vilket stärker bolagets internationella nätverk.

Daniel Jonasson rekryteras över från Sigma Technology Consulting som Systems Developer och kommer bland annat att arbeta med utvecklingen av den smarta styrenheten. Daniels yrkeserfarenhet inkluderar militärtjänstgöring som CBRN-befäl för krishantering vid kemiska, biologiska, eller radionukleära katastrofer, och SAAB surveillance där han arbetade nära Försvarsmakten med kommunikationslänkar. Hans expertis är inom Artificiell Intelligens och robotik, båda värdefulla kunskaper för utvecklingen av Realhearts produktportfölj.

Soteris Andreou, som inom kort tar examen med toppbetyg från Cardiff University i Wales, kommer att arbeta nära övriga ingenjörer i både in vitro-testning och mekanisk design och stötta teamet med olika typer av bänktester av prototyper. Även Soteris har medicinteknisk erfarenhet då han har arbetat med att utveckla innovativa elektrokirurgiska produkter som Undergraduate Engineer hos Olympus (OSTE).

– Det är mycket positivt att vi har kunnat göra de här rekryteringarna, som sker i enlighet med planen. Innan året är slut ska vi fördubbla antalet anställda ingenjörer, där vissa tillför helt ny kompetens och andra ersätter konsulter. Att jobba med konsulter har gett oss en nödvändig flexibilitet men är kostsamt och nu vill vi bygga vår organisation med egna lojala och motiverade anställda för att driva verksamheten framåt med ännu större kraft. Samtidigt ser vi hela tiden över vår organisation efter möjligheter att effektivisera, säger Ina Laura Perkins.
 

För ytterligare information kontakta:
Ina Laura Perkins, vd, +46 70-406 49 21 eller inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.