2019-06-04

Realheart förstärker sin patentportfölj

Realheart arbetar kontinuerligt med att patentskydda sina innovationer. Nyligen har ett patent beviljats på den kinesiska marknaden. I tillägg har förstärkande patent gällande bolagets kopplingsplattor skickats in under våren och två ansökningar kring framtida produkter är under bearbetning.

Realheart arbetar strategiskt med att skydda bolagets teknologier på de största nuvarande och framtida marknaderna världen över och ansökningar skickas in kontinuerligt. Det senaste patentet godkändes och registreringen offentliggjordes i slutet av maj och gäller skydd av Realheart TAH i Kina med sina 1,4 miljarder innevånare.

Realhearts strategi är att inte bara skydda det artificiella hjärtats design och funktion, utan även individuella komponenter och stöttande teknologier. Under våren har en patentansökan skickats in för att förstärka skyddet kring en uppdaterad design av kopplingsplattorna, vilka hjälper kirurgen att ansluta det artificiella hjärtat till kroppens vävnader och kärl.

Utöver detta blickar bolaget framåt och arbetar med skyddet av framtida produktversioner. Det har nu lett till att ytterligare två patentansökningar bearbetas för att skickas in till patentverket inom kort.

”Patentskydd är mycket viktigt för oss, för att skapa värde i bolaget och säkra Realhearts framtida kommersialisering. Vi betraktar det därför som en strategisk arbetsuppgift som vi kontinuerligt jobbar med parallellt med produktutvecklingen.”, säger Azad Najar, VD och grundare.