2021-11-11

Realheart går över till klinisk version av sitt artificiella hjärta i djurstudier

Realheart har beslutat att gå över till den kliniska versionen av sitt artificiella hjärta – den som så småningom ska användas på människa – i fortsatta djurstudier. Alla resurser fokuseras nu på att färdigställa denna version med målet att göra de första implantationerna på djur med den under våren.

– Att gå över till ”människo-versionen” av Realheart TAH i våra djurstudier är det bästa sättet att använda våra resurser – och ett stort steg framåt. I de operationer som har genomförts under hösten har vi fått bekräftat att vårt system fungerar väl och det nya kirurgteamet har kunnat implantera det framgångsrikt. Dessutom har vi identifierat ytterligare designförbättringar så nu väljer vi att implementera dessa och fokusera helt på vår kliniska version, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

Redan förra året presenterade Realheart en konceptuell version av det artificiella hjärta som ska användas i kliniska studier på människa 2023. Den kommer bland annat att ha mindre storlek och större pumpkapacitet än den prototyp som i dag används i djurstudier.

Realheart kommer nu att allokera mer personal till arbetet med att färdigställa denna kliniska version. Under januari planerar bolaget att göra ett par operationer med en hybridversion för att utvärdera de senaste designförändringarna och träna upp kirurgerna, för att under våren göra de första implantationerna med den kliniska versionen av hjärtat.

Designförbättringarna gör det dessutom möjligt att förenkla vissa moment i kirurgens arbete ännu mer, vilket är i linje med Realhearts ambition att skapa marknadens mest användarvänliga artificiella hjärta.

– Det är tack vare den enorma samlade kompetens som finns i bolaget i dag, med erfarenheter från fem andra artificiella hjärtan, som vi har kunnat komma hit. Nu går vi vidare med den version av vårt artificiella hjärta som vi planerar att använda i kliniska prövningar – och genom att göra det ännu enklare att använda tekniken kommer troligen även läkarkårens intresse för produkten att öka, säger Ina Laura Perkins.

Realheart TAH